Kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Bij Woonzorg Hapertse Kluis werken wij volgens het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader is de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg en beschrijft wat onze bewoners en families mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast is het kwaliteitskader een opdracht voor zorgverleners en organisaties om samen de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren, onder andere door het versterken van lerend vermogen.

Riant Verzorgd Wonen

Woonzorg Hapertse Kluis is aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen. Voorzieningen aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen hebben goede zorg, hoffelijkheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Medewerkers tonen inzet en betrokkenheid voor alle bewoners en hun naasten.
Heeft u op- of aanmerkingen over onze zorg- en dienstverlening dan horen wij dit graag. Neem dan contact op met één van onze medewerkers, management of directie.
Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan verwijzen we u graag naar het klachtenreglement.

Wet Zorg en Dwang (WZD)

Deze wetgeving is ingegaan op 1 januari 2020 en gaat over vrijheid en veiligheid van bewoners. Iedere bewoner heeft zijn eigen vrijheid en dat is ons uitgangspunt. Als het gaat om beperkingen en/of maatregelen is het uitgangspunt altijd; nee, tenzij… Beperkingen mogen alleen ingezet worden indien er ernstig nadeel aantoonbaar is voor een bewoner of diens omgeving, of een maatregel juist geluk brengt bij een bewoner. Allereerst zal er altijd op zoek gegaan worden naar alternatieven, voordat er gedacht wordt aan een beperking. Tevens gaat dit te allen tijde in overleg.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eigen regie van de bewoners en een goede kwaliteit van zorg werken wij nauw samen met gespecialiseerde deskundigen, welke gekoppeld zijn aan deze wetgeving. Hoe wij als organisatie omgaan met deze wetgeving is verder verwerkt in het beleid ‘vrijheid en veiligheid’, welke we onder de aandacht brengen voor opname van een nieuwe bewoner.

Praktische zaken zijn verder uitgewerkt in een bewonersdocument, welke ten alle tijden inzichtelijk is voor bewoners, familie en personeel.

Formulieren

Klachtenreglement RVW voorzieningen
Klachtenreglement RVW medewerkers
Kwaliteitsplan 2022
Kwaliteitsverslag 2021
Privacy Statement
Scanverslag Waardigheid en Trots
Scholingsplan 2022