Gespecialiseerd zorgteam

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, (zorg)managers en zorgcoördinatoren. Zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle zorgaspecten en het algehele welzijn van een of meer bewoners. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en/of familie.

Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen zorgdossier met daarin een individueel opgesteld zorgplan, welke twee maal per jaar aangepast en besproken wordt. Indien nodig wordt dit vaker gedaan. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de bewoners willen we graag goed op de hoogte zijn van ieders levensgeschiedenis. Hier wordt daarom zowel tijdens de intake als het verblijf van de bewoner aandacht aan geschonken. Waar nodig wordt de familie hierin ook betrokken.

Deskundig en goed getraind personeel

Naast de persoonlijke aandacht en een persoonlijk zorgplan vinden wij het van groot belang dat het kennisniveau van ons zorgpersoneel altijd op peil is, zodat onze bewoners optimaal kunnen worden voorzien in hun zorgbehoeften. In het jaarlijkse scholingsplan leggen wij vast op welke gebieden scholing zal plaatsvinden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de zorg.