Onze visie op woonzorg

Missie
Woonzorg Hapertse Kluis is een kleinschalige particuliere woonzorg voorziening, waar met liefde en toewijding voor de oudere mens wordt gezorgd. Ons doel is het bieden van een warm thuis voor al onze bewoners, met een hoge kwaliteit van zorg.  Bij Woonzorg de Hapertse Kluis kunnen bewoners hun eigen levensstijl zoveel mogelijk continueren, in een omgeving waar de nodige zorg en verpleging voor handen is. Privacy, individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de bewoner en aandacht voor de bewoner staan hoog in het vaandel.

Visie
Wij verlenen zorg zoals we die zelf ook zouden willen ontvangen. Ouderen die zorg nodig hebben, zoeken vaak nieuw evenwicht in hun leven, waarbij de normen en waarden een zeer belangrijke plaats innemen. We maken de overgang van de thuissituatie naar het wonen in Woonzorg de Hapertse Kluis zo klein mogelijk.

De kracht van Woonzorg Hapertse Kluis ligt in het maatwerk dat aan de bewoners wordt geboden. Ouder worden en beseffen dat het fysiek en mentaal niet meer zo lukt, is een moeilijk proces. Uitgangspunt is dat de bewoner zoveel mogelijk de regie over zijn of haar leven blijft voeren. De bewoners bepalen in hoge mate zelf wat er wel en niet in hun leven gebeurt. De verzorgenden en verpleegkundigen van Hapertse Kluis helpen en ondersteunen bewoners waar die dat willen. De benadering en zorg worden steeds weer opnieuw afgestemd, waardoor een ieder zich gehoord en begrepen voelt. Dit creëert een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Zorgzaamheid voor onze bewoners staat dus centraal, waardoor de bewoner met respect en met waardigheid het laatste deel van zijn of haar leven bij ons doorbrengt.

Onze kernwaarden  

  • De Hapertse Kluis is het thuis van onze bewoners, medewerkers zijn zich er van bewust dat ze zich bewegen in het huis van onze bewoners.
  • Wij passen belevingsgerichte zorg toe, waarbij medewerkers zoveel mogelijk aan sluiten bij de beleving, gevoelens en ervaringen van de bewoners.
  • We praten met bewoners, niet over of tegen bewoners.
  • We werken samen met bewoners en diens naasten, waarin gelijkwaardig en respectvol met elkaar om wordt gegaan.
  • Niets moet, alles is bespreekbaar.
  • Wij nemen bewoners serieus.
  • Wij laten bewoners van betekenis zijn.
  • Echtparen wonen samen en worden niet gescheiden omwille van hun zorgbehoefte.
  • Wij zetten bewoners in hun kracht en nemen geen zaken over die de bewoner nog zelf wenst te doen.
Meer weten over onze visie op zorg?
woonzorg Hapertse Kluis, zorg op maat, Comfort en gezelligheid
woonzorg Hapertse Kluis, zorg op maat, Comfort en gezelligheid